Renovering

Renoveringen

Vi har renoverat husen lite allt eftersom men 2012 bestämde vi oss för att göra en större renovering och ombyggnad.

Grunden behövde ses över, bjälklaget på bottenvåningen hade rasat ner i krypgrunden och taket var dåligt. Badrummet var minst sagt för litet och avloppsanläggningen direkt olaglig. Vi hade tur och hittade fantastiska hantverkare och tidig vår 2013 började dom arbetet på plats med att ställa upp bodar och sedan var de kvar hela sommaren.

www.bohultsskola.se © 2015